14.9.2017

Tábory

Tábor je vyvrcholení naší celoroční činnosti a závěr skautského roku. Koná se vždy první 3 týdny v červenci. První týden se tábor staví za pomoci skautů, vedoucích a bývalých členů. Po týdnu pak přijíždí i vlčata a začíná tradiční chod tábora. Během tábora kluky čeká služba, noční hlídky, ale také celotáborová hra, sportovní aktivity a další programy. Snažíme se během tábora kluky naučit samostatnosti, zodpovědnosti a pobytu v přírodě. Mladší kluci spí v podsadových stanech, starší v Zubřících. Snažíme se jezdit každý rok jinam a vyhnout se stálým tábořištím.

Služby

Kluci se na táboře aktivně podílejí na jeho chodu. Ve skupinách mají tedy služby, při kterých pomáhají celý den s přípravou jídel a starají se o úklid společných prostor a chod kuchyně. Během služeb se neúčastní programu, pouze etapových her. Služby jsou vždy od odpoledního nástupu do oběda druhý den. Služba na kluky vychází cca každý třetí den, odvíjí se to podle počtu skupin.

Noční hlídky

Součástí služby je i noční hlídka. Nejmladší kluci hlídají s vedoucím či ve dvou, starší pak hlídají sami. Hlídky jsou většinou hodinu až hodinu a půl. Během hlídky jsou kluci v kuchyni, kde si čtou a píšou noční deník a v pravidelných intervalech chodí zkontrolovat tábor. Hlídky se opět točí cca jednou za tři dny.

Celotáborová hra

Celotáborová hra většinou navazuje na celoroční hru a na táboře tedy hra vrcholí. Každý den jsou dva programové bloky věnované etapám. V etapové hře jsou kluci rozděleny na skupinky a soutěží proti sobě, či spolu proti vedoucím. Zakládáme si na dobře propracované celotáborovce s kostýmy a dalšími rekvizitami, které dokážou vtáhnout do hry a vytvořit nezapomenutelné okamžiky.