10.9.2017

Vedení

Pavel "Kwaki" Šenkyřík
Vůdce oddílu
Kwaki má vůdcovskou zkoušku z VK Ventus z roku 2017 a kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Studuje molekulární biologii na PřF UK a ve volném čase jezdí na kole a věnuje se počítačům.
Otakar Pokorný
Zástupce vůdce oddílu

Ota složil vůdcovskou zkoušku v roce 2019 na VK Ventus a zdravotní kurz Perla v roce 2018. Studuje obor politologie a mezinárodní vztahy na FSV UK . Velmi se zajímá o historii.

David Bierhansl

David studuje obor Automechanik v Praze. Potkáte se s ním na schůzkách či výpravách, kde si dlouhodobě drží nejlepší účast z celého oddílu.

Robin "Robot" Bureš

Robot studuje na FF UK obor Politologie a potkáte se s ním na výpravách či táboře. Hraje na kytaru, rád čte a rád jezdí na letní hudební festivaly.

Radim Bureš
Zástupce vůdce střediska

Radim má vůdcovskou zkoušku od roku 2013 z VK Ventus, kde od roku 2015 působí i jako instruktor. Pracuje jako IT Consultant pro systém SAP. Ve volném čase se věnuje geocachingu, sportu a počítačům.

Martin "Chio" Řeboun
Zástupce vůdce střediska
Martin má za sebou vůdcovskou zkoušku z VK Ursus. Po několika letech, co oddíl sám vedl, předal žezlo Kwakimu a posunul se do vedení střediska. Studuje doktorandské studium na 1. LF UK a pracuje jako Bioinformatik.
Ondřej "Pidi" Šinágl

Pidi má vůdovský kurz z VK Ventus a zdravotnický kurz. Jeho životní cesta ho zavedla do Dobříše, takže působí jako vzdálená podpora a vypomáhá u větších oddílových a střediskových akcí jako jsou podzimky, tábory a další. Pracuje jako ředitel IT oddělení.

Michal "Affe" Rousek

Affe je v oddíle již přes 20 let a pracuje jako kuchař. Jeho práce mu neumožňuje účastnit se akcí pravidelně, ale každý rok ho potkáte na táboře, kde nám vypomáhá s vařením.